Zaawansowane
Ogłoszenie

staże 1700 zł Plus szkolenia w Nowym Targu

Podziel się:

Wyślij wiadomość: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

2 + 2 * 2 = ?
Odpowiedź na powyższe pytanie:

Cena: 1 700,00 PLN
Firma: ITK
Miasto: Nowy Targ
Strona www: www.itk.krakow.pl
   
nr. ogłoszenia 11531
dodano: 2017.05.26
ważne do: 2017.07.09
wyświetleń: 126

Szczegóły oferty:

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Zdobądź własny szczyt - nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem główny naszych działań będzie aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w powiecie Nowotarskim. Ilość uczestników ograniczona. REKRUTACJA już trwa. Udział w jest w 100% bezpłatny. Szkolenia już w sierpniu. Zacznij z nami !
 
Dla kogo?
 • Osoby bezrobotne,
 • Osoby korzystające z pomocy MOPS,
 • Osoby korzystające z pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (z niepełnosprawnością orzeczoną)
 • Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • Osoby z rodzin wielodzietnych (3+),
 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami natury psychicznej,
 • Osoby dotknięte bezrobociem rodzinnym,
 • Osoby opiekujące się osobą zależną,
 • Osoby zagrożone wykluczeniem z powodu rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
 • Osoby bezdomne.
W ramach projektu oferujemy różnorodne i kompleksowe formy wsparcia, pomoc indywidualnie dopasowaną do sytuacji konkretnej osoby, jak:
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • Budowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 • Indywidualne i/lub grupowe spotkania z psychologiem,
 • Warsztaty aktywizacyjne,
 • Spotkania z trenerem zatrudnienia wspieranego,
 • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Kursy/szkolenia zawodowe (podnoszące już posiadane kwalifikacje lub umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji),
 • Wizyty u specjalistów (prawnika, wizażysty, lekarza, terapeuta, mediator),
 • Szkolenia zgodne z diagnozą IPD,
 • Kurs komputerowy ECDL Base, z materiałami szkoleniowymi, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,60 zł/godz. netto), certyfikat,
 • Kurs nauki języka obcego z materiałami szkoleniowymi, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,60 zł/godz. netto), certyfikat,
 • Staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe
Dla uczestników możliwy jest:
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 i/lub osobą zależną podczas udziału w zajęciach (13zł/brutto za godzinę),
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób, które będą dojeżdżać na zajęcia,
Informacje i szczegóły:
Doradca: Paulina Pierzga - 570-400-736, p.pierzga@printstudio.com.pl
Rekruter: Krzysztof Sondej- 570 500 789, k.sondej@printstudio.com.pl
 
Aktualności
Reklama
Zareklamuj się